PAB logo

an image on pab

Aktuelt


HOUR Bergen International Performance Festival 2020 (BIPF2020)
PÅ KUNSTGARASJEN BERGEN
28. februar til 1. mars 2020
kuratert av Pavana Reid


Deltakende kunstnere under HOUR - BIPF 2020
Alastair Maclennan UK
Ana Matey ES Andriy Helytovych UA
Béatrice Didier BE
Chomphunut Phuttha TH
Gustaf Broms SE
Ingeborg Blom Andersskog NO/SE
Ivonne Navas Dominguez CO/MX
Jan-Egil Finne NO
John Court UK/FIN
Mads Floor Andersen DK
Manuel Lopez ES
Marilyn Arsem US
Marta Bosowska PL
Niamh Seana Meehan IE
Nieves Correa ES
Olga Prokhorova RU/FIN
Rita Marhaug NO
Sajan Mani IN/DE
Sandrine Schaefer US
Sinead O’Donnell IE Tanya Mars CA
Thomas Reul DE
Thomas Wells UK

Mer informasjon om festivalen her: HOUR BIPF 2020nytt27.11OPENCALLCoverPABpage27.11.-2.jpgOPEN CALL
HOUR Bergen Internasjonale Performance Festival 2020 (BIPF)

Søknadsfrist: 15. Desember 2019
Tidspunkt: 28. februar til 1. mars 2020
Sted: Kunstgarasjen, Bergen, Norway.

Performance Art Bergen (PAB) inviterer internasjonale kunstnere til å søke om å delta i HOUR Bergen International Performance Festival 2020 (BIPF 2020).

BIPF 2020 vil finne sted på Kunstgarasjen i Bergen, Norge fra 28. februar til 1. mars 2020. HOUR er et tre-dagers performancekunstarrangement, bestående av en 24-timers gruppe performance etterfulgt av et en-dagsseminar kuratert av Pavana Reid.

Konseptet med HOUR er at 24 kunstnere skal migrere, samhandle, dele tid, rom og materialer over en 24-timers periode. Kunstnerne ankommer gallerirommet, en etter en på timen, hver time og forblir i rommet i hele 24-timersperioden. Kunstnerens arbeider side om side og avslutter performancen samlet. HOUR ønsker å undersøke hvordan kunstnere bruker sin kunstneriske intuisjon for å improvisere, hvordan de interagerer med hverandre og deler materialer innenfor et begrenset rom.

Performance Art Bergen (PAB) tilbyr de deltakende kunstnerne et honorar, dekker overnatting og mat under festivalen. Reiseutgifter må kunstneren selv dekke, så vi oppfordrer deg til å søke støtte der det er mulig om det trengs.

Søknaden skal inneholde:

 • Navn / email / telefonnummer / land
 • Link til nettside / blogg etc
 • Kort biografi på engelsk (maks 250 ord)
 • Et statement på engelsk (maks 250 ord)
 • Bilder av 4 utvalgte arbeid med tittel og år
 • Spesifiser din maksimum arbeidskapasitet innenfor rammeverket på 24 timer.

  Saml informasjonen i en PDF og merk den med: BIPF2020 - Open call - name. Må ikke overskride 3 MB.

  For mer informasjon eller ved spørsmål vennligst kontakt oss på: pab.bipf2020@gmail.com
  Søknaden skal sendes til: pab.bipf2020@gmail.com
  Svar kan forventes innen 25. Desember 2019

  BIPF 2020 gjennomføres i samarbeid med og med støtte fra: Performance Art Bergen, Nordisk Kultur Fond, Norsk kulturråd, Bergen kommune og Kunstgarasjen


  More information about the festival here: HOUR
Betweensky&seaSkuløya_Terese.jpg

OPEN CALL FOR PAB-MEDLEMER
TIL BETWEEN SKY & SEA 2020: TIDSHORISONTAR
STAD: NORDØYANE I MØRE & ROMSDAL (Skuløy, Haramsøy og Fjørtoft)
SØKNADSFRIST: 1. desember 2019
GJENNOMFØRING: 9. - 20. september 2020

Performance Art Bergen (PAB) vil invitere nye og gamle medlemer av PAB til å søke på den sjette utgåva av det internasjonale performancekunstarrangementet Mellom Himmel og Hav som i 2020 - med tematikken Tidshorisontar - vil fokusere på relasjonen mellom tid, landskap, kropp og affekt. Vi vil invitere åtte kunstnarar, og gi dei ei ramme for utvikling av kunst, av desse vil to kome frå open call – utlysinga. Mellom Himmel og Hav vil skje i løpet av tolv dager på Nordøyane (nord for Ålesund), i september 2020, og vere samansett av eit seminar, jobbing og eit offentleg arrangement til slutt. Formatet kan vere performance for publikum, for kamera og/eller video.

Søknaden er for medlemer av Performance Art Bergen.
Er du ikkje medlem, er dette eit fint høve til å bli det!

Søknaden må innehalde:
• Ei skildring av den kunstnariske praksisen relatert til tematikken (maks. 500 ord).
• Ein portfolio, link til websidet osb.
• CV
• Ein kort artist statement/bio (maks. 250 ord).

Til seminaret har vi invitert gjesteforelesarar som vil gå nærare inn på tid, geologi og affekt, og saman skal vi utforske dette videre i diskusjonar og presentasjonar både frå dei deltakande kunstnarane og forelesarane.

Kunstnarane vil få nødvendige ressursar til å arbeide i eit kollegialt felleskap. Det vil seie tilgang til fotografar av høg kvalitet, transportressursar og mennesker med kunnskap om lokal kultur og natur. PAB vil gi kunstnarane reise, overnatting og mat under opphaldet. Honoraret er diverre pr. dags dato ikkje fastsett fordi vi ventar på resultat frå fleire søknader, men meir informasjon vil kome snarleg.

PAB vil også invitere kunstnarane til å bidra på ein eller annan måte; dette kan vere med skisser, tekst eller bilete til den planlagte boka Mellom Himmel og Hav: Tidshorisontar. Dette vil skje hausten -21.

For meir informasjon, kontakt Terese Longva, e-post: tereselongva@gmail.com
Søknaden skal sendast til: post@performanceartbergen.no
Merk søknaden: Between Sky & Sea - open call - 2020
Svar på søknaden: 20. desember.
Frå PAB, Terese Longva og Rita Marhaug


PABOPENpressebildevibekekjode-2.jpg


Listen over deltakere på PAB OPEN 2019 er klar!

Følgende kunstnere har blitt valgt:
David Alræk, Kjartan Andersen, Sara Arenfeldt, Kelvin Atmadibrata ,Janne Aass, Sophie Barth/Schouskollektivet , Alexandra Bischoff, Else Karin Tysse Bysheim og Linn Monika Børresen, Samuel Brzeski, Agnes Buffoon , Gillian Carson, Dany DeVero, Susanne Irene Fjørtoft, Haruka Fukao, Amy Guilfoyle, Bianca Hisse, Alexandra Holownia, Kurt Johannessen, Johan F Källman, Nina Bang Larsen, SANGHOON LEE, Tina Mariane Krogh Madsen & Malte Steiner, Vincenzo Fiore Marrese, Ilze Mazpane og Sanita Duka, James McIlwrath, Iivi Meltaus, Elisa Miravalles, Patrick Morarescu, Gisle Nataas, Tita Polderman, Lykourgos Porfyris, Eivind Reierstad og Alexandre Guimarãres, Dana Sederowsky, Tanja Silvestrini, Jasemin Telle, Álvaro Terrones, Dick Turner, Sarah Tzara Victoria, Siri Bertling Wiik og Salka Hellbacka.

Performance Art Bergen trodde nesten ikke sine egne ører da Grand Hotel Terminus åpnet dørene for performancefestivalen PAB OPEN 2019. Dette vil bli en unik opplevelse der 39 hotellrom vil inneholde ulike performance av internasjonale og nasjonale kunstnere. Som publikum vil du kunne gå inn i 5. etasje og oppleve et mangfoldig program av performative uttrykk som skjer parallelt på de enkelte hotellrommene.

Susanne Irene Fjørtoft og Franzisca Siegrest.jpg
Tidligere nyheter 2019:


usffamiliedag22.jpg

OPEN CALL

PAB søker 2 performance verk til visning på Barnas kulturhus under PAB Lokal på Barnas kulturhelg og kulturnatt 2019

Barnas Kulturhelg 2019 // 14.-15. september.
Vi ønsker også at performancen skal vises på
Kulturnatt 13. september.

Performance Art Bergen inviterer nye og gamle PAB medlemmer til å sende inn forslag til en interaktiv performance // performativt verksted som skal vises under Barnas kulturhelg. Den interaktive performancen eller verkstedet må ha en varighet fra kl. 13.30 til kl. 16.30 og skal vises både lørdagen og søndagen. Performancen må være åpen for drop-ins og gi rom for at publikum delta i bare deler av visningen. Performancen må også ta utgangspunkt i at publikummet er små barn og deres familier. Prosjektet eller deler av prosjektet skal i tillegg vises under Kulturnatt i Bergen sentrum på kveldstid 14 sep. 2019.

Honorar for prosjektet vil være 7000 kr. dette er inkludert materialer og gjelder for visninger/verksted på Barnas kulturhus lørdag og søndag samt en visning fredag kveld under kulturnatt. Kunstnerne som utfører performancene vil bli markedsført gjennom Performance Art Bergen, Barnas kulturhus og kulturnatt sine portaler.

Er du interessert?:
Send beskrivelse av hva du ønsker å gjøre til
post@performanceartbergen.no

Merk med: Søknad PAB Lokal – Barnas kulturhelg & Kulturnatt

Fristen for innsending prosjektbeskrivelse er 5. aug 19

Kurator: Hanne Maren Meldahl - koordinator Mia Øquist

Arrangementet vil finne sted
Kulturnatt 13. september kl. TBA
Barnas kulturhelg/hus: 14. & 15. sept. Kl. 13.30 – 16.30
Mer info kommer på:performanceartbergen.no https://www.facebook.com/pg/PerformanceArtBergenOPEN CALL: PAB OPEN 5.- 6. Oktober 2019

PAB søker performance av lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere til PAB OPEN 2019 som blir arrangert i øverste etasje på Grand Hotel Terminus - Bergen, Norge. PAB har fått 39 enkelt /dobbeltrom til rådighet, der kunstnerne både vil bo og gjøre performance på rommet de får tildelt. PAB Open arrangeres for 4. gang og er en festival og et lavterskeltilbud som gir rom for utforsking og utprøving av nye performative uttrykk. Vi ønsker å ha et bredt tilbud der kunstnere med forskjellig bakgrunn og uttrykk skal få utfolde seg.

Søker performance med minimum varighet 30 min.
Festivalen går over to dager, med et program som varer 3 timer hver dag, inkludert seminar lørdag kveld. Med et relativt kort program oppfordres søkere til å fokuserer på langvarige performancer med minimum 30 min varighet som utføres både lørdag og søndag. Det er mulig å søke med solo-performance eller som duo.

Det er mange kunstnere som skal delta, det er derfor viktig at deltakere som bruker lyd eller andre elementer, som kan virke sjenerende for med-kunstnere gir beskjed om dette, slik at programmet kan planlegges deretter. Vi ber om at kunstnere som skal delta, selv ordner alt av utstyr de måtte trenge til sin performance. Størrelsen på arrangementet gjør at vi er avhengig av at deltakerne er selvhjulpne.

Støtte
1 overnatting på hotellet inkludert frokost, brunch lørdag ved festivalstart, middag lørdag 5. okt i forbindelse med seminaret Karbonrefleksjoner, og en avsluttende middag søndag 6. okt. Vi håper å kunne tilby et lite reisehonorar, men på nåværende tidspunkt må reisen dekkes av kunstnerne selv.

Registreringen åpner 6 juni klokken 1800
Tradisjonelt har PAB OPEN vært en festivalen uten kuratering, hvor alle som søkte fikk delta. Denne gangen blir søknader vurdert fortløpende da det er begrenset antall rom tilgjengelig. Komiteen vil gjøre et utvalg basert på lokale, og tilreisende kunstnere. Portalen for registrering åpner 6 juni kl. 18.00 her: www.performanceartbergen.no

Tog til festivalen
Performance Art Bergen oppfordrer kunstnerne til å ta toget til festivalen såfremt det er mulig. Grand Hotel Terminus ligger kun 50 meter unna togstasjonen. Festivalen vil ha et seminar-program lørdag kveld, med tema som omfavner klima og refleksjoner over vårt karbonavtrykk som kunstnere, med tittelen Karbonrefleksjoner.

Om Performance Art Bergen
Performance Art Bergen (PAB) er en medlemsorganisasjon for performancekunstnere og andre interesserte i billedkunst-performance. Organisasjonen ble stiftet i 2011 og har siden da arrangert en rekke større internasjonale performance-festivaler, utført internasjonal utveksling og hatt teoriprogram med seminarer og workshops. PAB har som mål å styrke og synliggjøre performancekunst. PAB holder til i Bergen, men arbeider både nasjonalt og internasjonalt.


For spørsmål til PAB OPEN 2019 ta kontakt på post@performanceartbergen.no
Unknown-2.jpg


NESTE PERFORMANCE ARRANGEMENT

PAB Open Session: Linjer - B-OPEN 2019
26 april - kl. 18.00-19.00
Sted: Den lille parken på motsatt side av Hordaland Kunstsenter

I anledning arrangementet B-OPEN der kunstnerne i Bergen åpner sine atelieer for publikum kommer Performance Art Bergen ut i det offentlige rom for å utføre performance sammen. PAB Open Session er noe PAB har arrangert i mange år, der kunstnere møtes i ulike offentlige rom for å utføre performance improvisasjon. Målet til PAB Open Session er å gjøre performance som kunstform tilgjengelig også utenfor kunstgalleriene; åpne opp for et spontant samspill og en utveksling av ideer mellom disipliner, som visuell kunst, dans og musikk. Temaet denne gang er PAB OS - linjer.
Alle som vil delta i improen er velkommen til å delta eller å betrakte!


Tidligere arrangementer 2018:


usffamiliedag22.jpg

Open call -
PAB lokal søker performance for barn på
USF verftet - familiedag 9
desember 2018
Send inn forslag på performance frist 19 nov. 18

Performance Art Bergen inviterer nye og gamle PAB medlemmer til å sende inn forslag til performance for barn og deres familier til PAB lokal - familiedag USF verftet 9 desember 2018. Dette er årets siste PAB lokal. Et arrangementet der medlemmer kan søke om å utføre performance som skjer på ulike lokasjoner i Bergen. USF familiedag er et arrangement der USF verftet har et program for barnefamilier, ofte med konserter med Bajazz, dans og andre aktiviteter. For et år siden var flere av PAB sine medlemmer innvolvert i å utføre performance under familiedager. Det å utføre performance for barn kan være kjempe spennende da barn møter performance på en annen måte. USF familiedager er et populært tilbud med et stort antall publikum. Vi søker performance som kan bli utført i gang arealet, inngangspartiet og utendørs området til USF verftet. Da barnefamiliene er på vei inn og ut til konsertene ønsker vi durational performancer, der familiene møter på billedkunstperformance. Performance må ta utgangspunkt i at det er små barn som er målgruppen og deres familie.

Send beskrivelse av hva du ønsker å gjøre til post@performanceartbergen.no
Merk med: PAB lokal – Performance på familiedag USF verftet
Fristen for innsending prosjektbeskrivelse er 18 november. 2018

Arrangementet vil finne sted søndag den 9 desember fra kl. 11-15
Se tidligere USF – familiedag arrangement på facebook

eleanorclarefinsecamp

Høstens første PAB album lansert

H
østens første album er lansert. Nyhetsbrev med PAB dokumentasjon av performance som medlemmer har utført de siste månedene fra april til august i 2018. Dette er performance både i og utenfor PAB-relatert arrangementer. Et album til inspirasjon og rapport over hendelser av performance de siste mnd. PABs mål er å styrke og synliggjøre performancekunst ved å arrangere seminarer, workshops, festivaler og internasjonale utvekslinger.

Er du interessert i å motta PAB-album på din mail, send kontaktinformasjon til post@performanceartbergen.no

Den endelige frist for medlemmene til å sende inn dokumentasjon for albumet er onsdag 26. september. Send dokumentasjon til pabalbum@gmail.com

22791575_10214670663383808_7892273303826109752_o.jpg


PAB Open Session / AUTUMN EQUINOX
Sted: Musèplassen - Bergen
Søndag 23 september - klokken 14.00-15.30

Dette vil bli Performance Art Bergens tredje Equinox-event siden starten i 2016. Med tittel - "Samme forskjell: Equinox til Equinox 2016", var dette et samarbeid med 43 performance improvisasjoner over hele verden som utførte performanceimpro i det offentlige rommet. Dette prosjektet involverte en verdensomspennende deltagelse av 283 kunstnere, på 43 steder, fra 29 land med en dags arrangement der vi hedrer performance kunst i det offentlige rom. 23. september skjer det igjen - PAB vil ta innta Musèplassen for en ny Equinox.

PABOS Equinox
10.-17. september 2018
Internasjonal performanceuke - BIBF Bergen Internationale Performance festival og Its personal
To internasjonale performanceart-turneer møtes i Bergen: “History will be kind with me, for I intend to perform it” og “Its Personal”.

40407530_1753467411429860_2552733285759320064_o.jpg


15.-16. september
Bergen Internasjonale Performancefestival
History Will Be Kind to Me for I Intend to Perform It
Sted: Kunstgarasjen
Lørdag/Søndag 13.00- 16.00
Kunstnere: Christian Etongo (Kamerun), Anthea Moys (Sør-Afrika), Serge Olivier Fokoua (Kamerun / Canada), Diana Soria Hernandez (Finland / Mexico), Gøril Wallin (Norge),Mekdes W Shbeta (Ethiopia/Norge) og Elias Björn (Sverige)

Its Personal Thai and talk13. september
THAI & TALK / It's Personal
Sted: Kunsthall 3.14
Tirsdag 19.00 - 21.00
Kunstnere: Pavana Reid , Pattree Chimnok, Terese Longva, Nopawan Sirivejkul, Rita Marhaug, Jittima Pholsawek, Sareena Sattapon og Marit Tunestveit Dyre.

History will be kind with?


12. september
Seminar: History Will Be Kind to Me?
Sted: KMD - Fakultet for kunst, musikk og design
Onsdag 10.00 - 15.00
Foredragsholdere History will be kind to me? :
Sareena Sattapon (Thailand), Jittima Pholsawek (Thailand), Athea Moys (South Africa), Anette F. Johannsessen (Norway, artistic leader PAB), Frans Jacobi (Denmark, Proffessor KMD)

Finse camp 2018


24.- 26. august
Finse performance camp samarbeid mellom Performance Art Oslo og Performance Art Bergen
Program:
Lørdag - 25 august - 13.00
Kunstnere: Anette Friedrich Johannesen, Eleanor Clare, Henrik Koppen, Jan Egil Finne, Joana Gelazyte, Johanna Zwaig, Karen Kipphoff, Frantzsen & Mjanger, Sunniva Innstrand, Susanne Irene Fjørtoft og Sunniva Eira Sætereng.

pab os bac draw

20. april
B- open - PAB OS / Bergen Akt og Croquis DRAW
Sted: Isotop
Koordinatorer: Anette Friedrich, Pavana Reid og Jan Egil Finne
Mer informasjon: https://www.facebook.com/events/2005338253121746/