PAB logo

project image

2020 PAB LOKAL - ALT HAR SIN TID - STORETVEIT KIRK

PAB LOKAL - Alt har sin tid
Storetveit kirke
Lørdag 17. oktober
TID: 11.00-15:00
Inngangsbillett 100,-


ALT HAR SIN TID

En performance-begivenhet i og rundt Storetveit kirke- I anledning Storetveit kirke sitt 90-års jubileum har menigheten sammen med foreningen Performance Art Bergen (PAB) gleden av å invitere til en unik kunstopplevelse. Lørdag 17. oktober kan publikum møte kunstnere i og utenfor kirken der ulike performance vil finne sted. Arrangementet innledes kl 11.00 i menighetshuset med 3 korte foredrag som vil gi informative perspektiv på kirkebygget, performancekunsten og tidens gang.

INVITERTE FORMIDLERE
Gunnar Danbolt, professor emeritus kunsthistorie UiB Kurt Johannessen, billedkunstner Sidsel Ellingsen; førsteamanuensis og ansvarlig for videreutdanning i palliasjon

DELTAKENDE KUNSTNERE
Henrik Koppen Kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger Katarina Skår Lisa Lizlot Frydenlund Vilde Jensen

INVITERT MUSIKER:
Jostein Aarvik, Organist i Storetveit kirke


Vi har valgt følgende bibeltekst som innfallsvinkel til et helhetlig program:

Alt har sin tid, det er en tid for alt
Som skjer under himmelen:
En tid for å fødes, en tid for å dø,
En tid for å plante, en tid for å rykke opp,
En tid for å gråte, en tid for å le,
En tid for å sørge, en tid for å danse,
En tid for å lete, en tid for å miste.
Alt skapte han vakkert,
Hver ting til sin tid.
Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte.

(fra Forkynneren kap. 3)
Performancene avsluttes innen kl 15.00


UTDYPNING AV TEMA
Tema for performancedagen er tett knyttet til kirken som sted for religiøse ritualer og Storetveit kirke spesielt fordi den har 90-årsjubileum og har et særpreget visuelt uttrykk fra detalj til helhet. Overskriften «Alt har sin tid» peker på tidens gjennomgripende og ordnende funksjon i tilværelsen uløselig knyttet til våre kropper og verden som omgir oss.

Tid og tidsopplevelse er et aspekt vi ofte undres over. Tiden er ramme for liv og død. Vi går inn i tiden og vi går ut av tiden. Mange har hatt transcendente erfaringer som gjør at opplevd tid blir borte eller blir en tilstander av bare å være. Det kan igjen føre til at vi oppdager en åndelig dimensjon ved det å være menneske. Performance-uttrykket kan bidra til tilstedeværelse og åpne blikket for det som er, -og siden rammene rundt verkene er så verditunge, peke på en eventuell transcendent dimensjon i tilværelsen.

Storetveit-kirke-interiør.jpg


VISNINGSSTEDET
Storetveit menighet er vertskap for arrangementet. Kirken og menighetshuset ligger vakkert til i utkanten av Bergen sentrum. Arkitekt Ole Landmark tegnet anlegget inspirert av Nidarosdomen og norsk middelalderkunst. Kirken feirer 90 år mens menighetshuset kom til på -50 tallet, også det tegnet av Landmark. Religiøse handlinger og ritualer har flere berøringspunkt med performancekunst. At vi har fått muligheten til kunstnerisk utfoldelse i dette miljøet ser vi som en unik anledning!


OM KUNSTNERNE


Henrik Koppen
(f. 1990) er ein performance-kunstnar frå Velsvik på Sunnmøre. I tillegg til performance jobbar han mykje med musikk, lyd, skulptur og teikning, og er engasjert i fleire samarbeidsprosjekt som til dømes performancegruppa HITYAMAC og duoen Koppen & Jorkjen. Han har ein BA frå Kunsthøgskulen i Bergen, og er for tida busett på Sunnmøre.

Eitt sentralt arbeid Henrik Koppen har jobba med er performance-serien Giving and Taking der han samlar væsker frå ulike tre. Til dømes har han samla bjørkesevje, laga furunålsolje og brent tjøre av furuved og brukt dei i live-performancar. Han utforskar omgrep som “det flytande” og forholdet mellom menneske og ikkje-menneske sett i lyset av tida vi lever i, med øko-katastrofer og klimaendringar, der menneske vert medvitne på si rolle i verda på ein ny måte.

Koppen har delteke i performancefestivalar som PALS i Stockholm (2014), PAB Open (2015 og 2017), Territories i Torun i Polen (2016), PAO performancefestival i Oslo (2017) og Performance Crossings i Praha (2019).


Kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger ble etablert i januar 2017 og består av Maria Almås Frantzsen, visuell kunst med fokus på glass og Ruth Hol Mjanger, drama / teater. Kunstnerduoen utfordrer den tradisjonelle tilnærmingen til glass i møter mellom kunsthåndverk og performativ samtidskunst i uterom. Duoen jobber prosessorientert og involverer publikum i medskapingen av kunstverkene. De ble i 2019 tildelt Kunsthåndverksprisen fra Bildende kunstneres hjelpefond for arbeidet «Holde pust».

Frantzsen har bachelor- og mastergrad i kunst med spesialisering i glass fra Edinburgh College of Art. Hennes arbeid utvikler seg rundt menneskelige møter så vel som emosjonelle og fysiske opplevelser og er presentert i den permanente samlingen på KODE i Bergen og Sogn og Fjordane kunstmuseum. Hun er tilknyttet S12 Galleri og verksted i Bergen og har hatt ansvaret for utdanningsprogrammet deres siden 2012.

Mjanger har master i drama fra Høgskolen i Bergen. I 2015 kvalifiserte hun seg som førstelektor ved NLA Høgskolen med fokus på den tredelte kompetansen til å være kunstner, lærer og forsker. Tematisk er det betydelig variasjon i Mjangers arbeid. Gjennom kunstbasert forskning og som reflekterende praktiker undersøker hun nye tilnærminger og metoder i grensen mellom kunst og anvendt vitenskap. Hennes kunstneriske arbeid er tverrfaglig og utforsker sammenhenger mellom kropp, rom, identitet og eksistensielle spørsmål.


Katarina Skår Lisa er koreograf, utøvende kunstner og pedagog. Gjennom kunstnerisk utforskelse ser hun på sin egen arv som norsk, med sjøsamiske røtter.Den sammenflettede relasjonen mellom natur, kultur, mennesker og landskap blir måten å forstå hvordan alle liv henger sammen på, i et urfolksperspektiv. Lisas verk kan plasseres i skjæringspunktet mellom scenekunst og performance. Hennes uttrykk fremhever tverrfaglige samarbeid som en viktig visuell, relasjonell, kunstnerisk og sosial arbeidsmetode. På denne måten føler hun at kunstverkene ikke bare forholder seg til kunstverdenen, men også til kulturen, naturen og til vårt samfunn.

Katarina Skår Lisa holder en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo og en BA i lærerutdanning i dans fra Universitetet i Stavanger. Katarina arbeider for øyeblikket i nært samspill med tekstil- og kostyme designer Ramona Salo Myrseth, der prosjektene vever inn koreografi og design, bevegelse og tekstil i en verden influert av sjøsamisk kosmologi.


Lizlot Frydenlund er meksikansk kunstner bosatt i Norge siden 2001. Hun uttrykker kunsten sin gjennom performance, dans, musikk, stemme, kroppsmaling og håndlaget kunst. Hun har samarbeidet i flere PAB arrangementer siden 2018 og for henne har det vært det perfekte stedet for å forstå hva ordene meditasjon, konsentrasjon og samarbeid betyr. Gjennom hennes performancer kan du alltid finne et snev av en liten jente som forsker og oppdager verden. Lizlot har en bachelor i markedsføring, har studert spesial pedagogikk og jobber som pedagogisk medarbeider på en barnehage. Hun er også Hatha yoga- og latteryoga instruktør og har praktisert meditasjon i mange år. Hun er offisiell danser i den meksikanske folkedansgruppen “México Lindo” og har tillært seg mange type dans i flere år. Hun spiller forskjellige musikkinstrumenter og har tatt flere kurs for å undervise barn i yoga, musikk og maleri.


Vilde Jensen er en performancekunstner som utforsker ulike tidsoppfattelser og stemninger gjennom ritualer og steds- og situasjonsspesifikke performances og happenings.

"Ritualer er både en avbrytelse av hverdagen og et sted man kan besøke igjen og igjen. Ofte tar jeg utgangspunkt i elementer som er forbundet med overgangsritualer, som et måltid eller et bad, og skaper en fortelling hvor beskueren blir deltagende i verket. Myter og eventyr knyttet til hverdagslige ting, såsom planter eller kopper, gir meg mulighet til å løfte de små tingene vi omgir oss med hele tiden inn i en fortelling der alt er mulig. Når tiden raser forbi og jeg ikke føler jeg kan følge med fordi det er kaos inni meg, søker jeg uendelighet. Vi følger solen, året og kroppene og får lov til å la møter mellom mennesker oppstå."

Vilde har en BA i kunst fra KMD, og en BA i Teater- og Performancestudeer fra Københavns Universitet.

Arrangementet er kuratert og organisert av Anette Friedrich Johannessen og Rita Marhaug.

Med støtte fra Bergen Kommune

Storetveit-kirke-fra-WC.jpg

Storetveit kirke sør og nordside

storetveit_krk_luft.jpg