PAB logo

project image

MØTEPUNKT BERGEN, BEIJING OG NEW YORK

MØTEPUNKT MELLOM BERGEN, BEIJING OG NEW YORK

Fredag 17. og lørdag 18. august blir Bergen møtestedet for en performanceutveksling mellom Bergen, Beijing og New York. “Møtepunkt”/ “Meeting point” er andre del av en internasjonal utveksling. Seks kunstnere hvorav to fra Beijing, to fra New York og to fra Bergen, møtes i Bergen. De presenterer performancer, debatter og faglige samtaler med utgangspunkt i det internasjonale samarbeidet. Dette vil foregå i byens uterom og i galleri 3,14.

Programmet i 3,14 vil begynne kl 18:00 både fredag og lørdag. Mens ute i byrommet vil hver enkelt performance dukke opp som et mer tilfeldig møte mellom kunstneren og publikum, der kunstnere selv vil velge tid og sted.
Lørdag kl 19:30 avsluttes utvekslingen med en debatt rundt billedkunstperformance i de ulike landene. Sarah Britten-Jones og Terese Longva leder debatten.


Kunstnerne som delatar er:
Mia Øquist og Franzisca Siegrist (Norge),
Zhu Ming og Vigi Wang Hua (Kina),
Jill McDermid og Eric Hokanson ( USA).