,

Terese Longva


Shelter

Terese Longva sine arbeider tek utgangspunkt i spenninga mellom individet og fellesskapet, og korleis røyndomssoppfatninga vår ofte er tilpassa det fellesskapet vi høyrer til. I 2010 skipa ho og den amerikanske performancekunstnaren Laurel Jay Carpenter gruppa Longva+Carpenter. Som tverrfaglege kunstnarar deler dei ei interesse for stad, tid og kropp som materiale og reiskapar. Longva+Carpenter er akkurat ferdig med den siste performancen Shelter i den tre-delte "Needs"-serien, som starta med Hunger og Thirst. Shelter er ein skulpturell, langvarig performance som gradvis utfolder seg over seks timer.

Ytterligere info

tereselongva@gmail.com