,

Performance Nå 1

Performance Art Bergen inviterer til Performance NÅ 1, den første i rekken av serie kortere performance-eventer som vil arrangeres utover året. Her vil publikum få oppleve et utvalg internasjonale og nasjonale/lokale kunstnere i aksjon. Først ut er Essi Kausalainen (FI), Pekka Kainulainen (FI) og Rita Marhaug (N).

Tid: 23.januar 2013 Kl 1900
Sted: Stiftelsen 3,14
Pris: kr. 50


Pekka Kainulainen er en av pionerene i finsk performancekunst og har vært aktiv siden 1980-tallet. Historiefortelling er et viktig trekk ved hans arbeider, han har gjennom årene skapt en rekke personligheter som han tar med seg inn i ulike settinger. Opptredene hans kan være surrealistiske og lekne men likevel fylt av alvor. Han kommer muligens til Bergen som en fisker og vil forsøke å fange sin fisk gjennom sang.


Essi Kausalainen er opptatt av spørsmål rundt eksistens. Hva vil det si å være en kropp? Hvordan skiller det å være menneske seg fra det å være en plante eller en stein? Arbeidene hennes tilnærmer seg disse spørsmålene på en praktisk og kroppslig måte: nemlig ved å plassere kroppen mellom plantene i et drivhus og deretter observere liv i både muskler og planter. Kausalainen søker mening i menneskelig form og bevegelser samt i de ukontrollerbare handlingene i nervesystem og muskler. Disse ulike nivåene er meningsfulle for henne, da hun mener de åpner opp nye perspektiv for å forstå livet i oss.


Rita Marhaug tilnærmer seg performance med kroppen som et viktig redskap, noe som fører til en beskjeden bruk av objekter og rekvisitter. Hverdagsspråket, kroppslig adferd og normalitet er kilden til inspirasjon i hennes arbeider. Den konkrete kroppens dimensjoner og grenser tematiseres ofte i handlingene hun viser. Marhaug bor og arbeider i Bergen hvor hun er professor ved Kunst- og Designhøgskolen.

 

Performance Art Bergen er støttet av Bergen Kommune, Norsk Kulturråd og Kulturkontakt Nord

 

Bilder fra Performance Nå 1

 

Essi Kausalainen

Pekka Kainulainen

Rita Marhaug

 

Foto: Bjarte Bjørkum

 


 


 

Ytterligere info

Rita Marhaug

 

Pekka Kainualinen (Foto: Joakim Stampe)

 

Essi Kausalainen (Foto: A. Ahonen)