,

Ingeborg Blom Andersskog

Mange mennesker tror at lykke betyr å leve et liv fylt med stress, effektivitet, masseproduksjon og konsumering. Vi lever i et samfunn der viktigheten av det vi gjør måles ut i fra et resultat. Ønsket om å være tilstede står i sterk kontrast til vår trang til å være flere steder samtidig. Jeg ønsker å ta et skritt tilbake, og oppsøke naturen på nytt. Hva er det motsatt av å stresse? Når kaster vi egentlig bort tid? Hvordan er menneskets tidsperspektiv i forhold til naturens tidsperspektiv? Hvordan kan man tenke med kroppen? Og hva betyr det egentlig å være tilstede?

Arbeidene mitt handler om det poetiske og sanselige møtet mellom natur og kultur, og refleksjonen rundt dette møtet, hvor naturen er så overveldende og voldsom. Jeg beveger meg i grenseland mellom lek og alvor, det opphøyde og det spontane, intuisjon og refleksjon. Tiden er essensiell i arbeidet mitt, både i prosessen og i det jeg ønsker et ferdig arbeid skal uttrykke. Jeg arbeider inne og ute med skulptur, installasjon og performance.

---

A lot of people believe happiness means living a life filled with stress, efficiency, consumption and mass production. We live in a society where the importance of what we do is measured on the basis of a result. I attempt to observe this from a different perspective. What is the opposite of stress? When do we actually waste time? We seek to live in the moment which is a big contrast to our desire to be in several places at the same time. 

My work moves in between intuition and reflection, spontaneity and the sublime. It's about the poetic and sensual encounter between nature and culture, and about the reflection of this meeting, where the nature is so overwhelming and violent. Time is essential in my work, both during prosess and in the final result. I work inside and outside, with sculpture, installation and performance.

Ytterligere info

http://ingeborgblomandersskog.com