,

B-OPEN Performancemøte // KONTAKT

Festplassen. 22. april kl. 18-19.

I forbindelse med B-Open, vil medlemmer av Performance Art Bergen møtes på Festplassen for å tenke høyt, tenke lavt, tenke vidt, tenke smalt, tenke stille, tenke sammen, gjennom sine arbeider.

Tema denne gang er KONTAKT. Kontakt som går innover, og kontakt som går utover utover. Kontakt tett på, og kontakt over lange avstander. Kontakt mellom mennesker og kontakt med omgivelser. Kontakt som søker spenning, og kontakt som søker ro. Kom og la deg kople på.
-----
In the occation B-Open, members of Performance Art Bergen will have a performance meeting at Festplassen. Thinking high, thinking low, thinking wide, thinking narrow. Quiet, together, through their work.

This meeting will have CONTACT as a theme. Contact going inwards, contact going outwards. Intimate contact, and distant contact. Contact between people, and contacting enviroments. Excitement seeking contact, and contact creating peace. Come and let your self connect.

Andre nyheter